Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

   Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy Mnetěš!

Fotogalerie

   Základní škola a mateřská škola Mnetěš sdružuje 4 součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu-výdejnu.

   V letošním školním roce jsou ve škole 4 ročníky s 31 žáky. I. třídu navštěvuje 8 žáků prvního a 8 žáků druhého ročníku. Ve druhé třídě se učí 8 žáků třetího a 7 žáků 4. ročníku. V obou třídách se vyučuje podle ŠVP pro ZV pod názvem "Začít v pohodě".

Fotogalerie

   Jsme školou rodinného typu. Snahou školy je nenásilnou hravou formou podchytit zájem žáků o vzdělání a dostatečně je připravit na bezproblémový přechod do spádových škol. Ve škole pracuje ředitelka školy, 2 učitelky ZŠ, 2 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, účetní a školnice.

   Mateřská škola má v letošním školním roce 25 dětí ve věku 3 – 6 let. MŠ navštěvují pouze místní děti. V MŠ se pravidelně provádí logopedická náprava řeči, kterou mohou navštěvovat i žáci ZŠ. Dále se v MŠ provádí i kurz grafomotoriky s názvem „Maxík“. MŠ má v letošním školním roce provozní dobu každý den od 6:30 16:00 hod.

Škola nabízí

  • Logopedickou nápravu řeči
    Logopedická poradna při MŠ pracuje pod dohledem SPC Roudnice n/L a Litoměřice. Na logopedii dochází děti od 4 let společně s rodiči.
  • Grafomotorický kurz „Maxík“
    Grafomotorický kurz Maxík je určen pro děti předškolního věku. Je zaměřen na nácvik správného úchopu psacího načiní, na grafomotoriku a celkový rozvoj znalostí a dovedností, které mají usnadnit nástup do 1. ročníku ZŠ.
Fotogalerie Fotogalerie

Školní družina a zájmové kroužky:

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie

Školní jídelna

   Školní jídelna – výdejna spolupracuje se ŠJ při ZŠ Straškov – Vodochody. V jídelně se stravuje 25 dětí MŠ a 30 žáků ZŠ. Obědy se vydávají každý den mezi 11:30 – 12:45 hod. Obědy lze odhlásit do 7:15 hodin. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout v jídelně do 12:30 hod.


Fotogalerie

   Materiálně technické podmínky školy

   V roce 2016 prošla budova školy velkou změnou. Po mnoha letech dohadů a čekání na dotace se zřizovatel rozhodl vybudovat v prostorách školní půdy novou družinu na vlastní náklady. Vzhledem k tomu, že projekt přestavby, včetně stavebního povolení byl připraven, mohlo se přistoupit k samotné realizaci. Ve výběrovém řízení uspěla firma GKR STAVBY s.r.o.

Fotogalerie Fotogalerie

   Stavební práce začaly ihned po skončení školního roku. Podle projektu měla vestavba trvat pouze v době hlavních prázdnin. Během rekonstrukce se však objevily nečekané problémy a stavba se tak protáhla o další 2 měsíce. Nakonec jsme se přece dočkali a na konci měsíce října jsme školní družinu otevřeli v nových prostorách. Jsme velice vděční za zájem obce o naši školu, neboť náklady na vybudování nové ŠD se pohybovaly kolem 4 milionů.

   Prostory nové školní družiny využívá ZŠ i MŠ také při hodinách TV.

   Třídy ZŠ zůstaly v 1. patře budovy, MŠ a ŠJ je v přízemí budovy. Škola má vybudovanou počítačovou učebnu s 5 počítači, interaktivní tabuli, 3 tiskárny, 2 kopírky, 3 CD přehrávače, televizor, DVD přehrávač, video a varhany. Počítače využívají žáci ZŠ, ŠD i děti z MŠ.

Fotogalerie

   V MŠ je nábytek sestaven z nízkých skříněk, které jsou pro děti lehce dostupné. Ve skříňkách najdou veškeré hračky, hry a pomůcky. Děti mají k dispozici stolky a židličky ve dvou velikostech. Podlaha ve třídě je částečně pokrytá linem a částečně kobercem. Školní jídelna má stolky a židličky ve dvou velikostech. Ložnice je vybavena pohodlnými matracemi.

Fotogalerie

   Ke škole patří velká zahrada. Žákům i dětem MŠ slouží doskočiště pro skok daleký, šplhadla, pískoviště, prolézačky, houpačky a kolotoč. V případě deštivého nebo naopak slunečného počasí poslouží dětem zastřešená pergola. Pro žáky ZŠ je k výuce pracovních činností určen pěstební záhon v zadní části zahrady.

   Žákům ZŠ a ŠD je k dispozici asfaltový kurt, který je majetkem TJ Sokol a je součástí školní zahrady.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Účast v programech a projektech

Fotogalerie

Ovoce a zelenina do škol

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu s názvem “Ovoce a zelenina do škol“. Základním cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě

Projekt „Spokojená škola“

Od září 2016 jsme zapojeni do projektu OPVVV pod názvem „Spokojená škola“, jehož cílem je zlepšení kvality a výsledků základního a předškolního vzdělávání. Projekt dále podporuje profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP, pomáhá personálně posílit školu o školního asistenta, zkvalitnit spolupráci školy a rodiny a zařadit do vzdělání extrakurikulární rozvojové aktivity (Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her). Tento projekt je spolufinancován EU. Ke stažení: projekt MŠ, projekt ZŠ.

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, zsmsmnetes@seznam.cz