Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2017/2018:

ZOH 2018

Zimní olympijské hry zasáhly i naši školu. Žáci se zaujetím pozorovali snažení našich sportovců, sledovali jejich výkony a počítali získané medaile. Když se našim hokejistům podařilo probojovat do semifinále, přišli žáci s žádostí o možnost sledování přímého přenosu utkání. Dětem jsme vyhověli – Co kdyby se zopakovalo Nagano 1998? V den zápasu si žáci donesli vlaječky, třepetalky v národních barvách, barvy na tělo a dresy. Přestože jsme mohutně fandili, nepodařilo se našim hokejistům vyhrát, ale v žácích se probudilo vlastenectví a chuť začít sportovat.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zájezd do divadla

Ve čtvrtek 8. února jsme pro všechny děti vypravili zájezd do Divadla Rozmanitostí v Mostě. Přestože na organizování výletu nebylo mnoho času, pan řidič Voleman ochotně dopravil naši školu do Mostu. Pohádka o pejskovi a kočičce je u dětí stále oblíbená, představení se líbilo malým i velkým dětem.

hr.gif, 673B

Školní noviny

V lednu vydala škola své první noviny. Na jejich tvorbě se podíleli žáci 4. a 5. ročníku. Od listopadu sbírali informace, vytvářeli články týkající se naší školy, vymýšleli různé kvízy, křížovky, omalovánky a rozhovory. Vydání novin mělo velký ohlas a brzy se jistě dočkáme dalšího čísla, na kterém by se měli podílet i mladší žáci.

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

Poslední den před vánočními prázdninami patří tradičně vánoční nadílce a to jak v MŠ, tak i v ZŠ. Natěšené děti v MŠ nalezly pod stromečkem bohatou nadílku. Okamžitě se pustily do rozbalování nových stavebnic, hraček, skládanek a pomůcek. Každý si také odnesl domů svůj dáreček. Chlapci dostali velké nákladní auto a děvčatům nadělil Ježíšek textilní panenku. Děti si po celé dopoledne užívaly nových dárků.

V ZŠ se také nadělovalo. Každý z žáků dostal drobný dárek, který si odnášel domů. Žáci se po nadílce vypravili na autobus, aby si naposledy užili bruslení v Roudnici nad Labem.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet ŠD do Horních Beřkovic

V týdnu před vánočními prázdninami se vydala školní družina na výstavu Betlémů do Horních Beřkovic. Když žáci dorazili linkovým autobusem na místo, zjistili, že se výstava konala v jiném termínu. Nenechali se odradit a prošli se alespoň zámeckým parkem v léčebně a utratili kapesné v místní prodejně.

hr.gif, 673B

Vánoční jarmark a vánoční besídka

Letošní vánoční besídku jsme pojali poněkud netradičně. Vystoupení dětí, které se konalo 20. prosince, jsme spojili s „Vánočním jarmarkem“, na kterém byly představeny a nabízeny k prodeji výrobky našich žáků. Výtěžek z prodeje bude použit na zaplacení materiálu pro výrobu.

Vzhledem k tomu, že se besídka konala v prostorách školy, musela být rozdělena do tří částí. Nejprve začalo vystoupení nejmenších dětí ve třídě MŠ. Děti přednesly básně, zazpívaly koledy a na závěr zatancovaly roztomilý taneček sněhuláčků. Za své vystoupení sklidily velký potlesk.

Další vystoupení předvedli žáci 1., 2. a 3. ročníku ve své třídě. Prvňáčci zahráli pohádku „O veliké řepě“, děvčata zatancovala moderní tanec, každý přednesl svou báseň a za doprovodu varhan zazpívali všichni vánoční koledy a písně o zimě.

Nakonec následovalo vystoupení žáků 4. a 5. ročníku. Ti se představili v humorné veršované pohádce „O Budulínkovi“, kterou pobavili přítomné publikum. Na závěr si všichni společně zazpívali nejznámější vánoční koledy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zpívání u stromečku

V neděli 17. prosince se na návsi před obecním úřadem konalo tradiční „Zpívání u stromečku“. Nejprve zazněly skladby Podřipského žesťového kvintetu, po kterém následovalo vystoupení žáků naší školy za doprovodu varhan pana učitele. V mrazivém podvečeru tak zavládla příjemná vánoční atmosféra.

hr.gif, 673B

Vánoční dílna

Ve čtvrtek 14. prosince probíhala ve škole „Vánoční dílna“. Děti se ihned s nadšením pustily do práce. Celé dopoledne se zabývaly výrobou vánočních dárků, dekorací a přání, které byly určeny pro účely vánočního jarmarku. Zanedlouho jim pod rukama vznikla spousta andělíčků, sněhuláků, vánočních stromečků, svícínků, …

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

Ve středu 6. prosince navštívil naši školu Mikuláš s čertem a dvěma anděly. Děti už je od rána netrpělivě vyhlížely z oken. Nakonec se přece jen dočkaly. Mikuláš nejprve zavítal do MŠ, kde mu děti zazpívaly a přednesly to, co se ve školce naučily. Všichny obdržely za svou snahu sladký balíček. I v ZŠ byl Mikuláš netrpělivě očekáván. Zatímco děti ve školce zpívaly a přednášely, žáci v ZŠ předvedli své dovednosti v ČJ, matematice i v AJ. Také žáci byli štědře obdarováni.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Posezení s hudbou

V pátek 1. prosince uspořádala Obec Mnetěš pro naše občany tradiční předvánoční posezení s hudbou. Ke zpestření programu přispěli i někteří naši žáci svým vystoupením. Nejprve se předvedla skupina mažoretek se skladbou „Via Sofia“. Poté následovalo zpívání s kytarou, kde děti společně s paní vychovatelkou zazpívaly několik vánočních písní a koled.

hr.gif, 673B

Výlet MŠ do Bohušovic n/O

Také MŠ dostala za odměnu výlet do zábavného centra „Méďa Béďa“ v Bohušovicích n/L. Abychom zaplnili autobus, spojili jsme se opět s MŠ Vražkov a objednali si společnou dopravu. Všechny děti si výlet velmi užily, vydováděly se v různých prolézačkách, skluzavkách a sítích. Vzhledem k vyšší nemocnosti se výletu nemohly zúčastnit všechny děti. Doufejme, že na příští návštěvu zábavného centra pojedeme v plném počtu.

hr.gif, 673B

Výlet 4. a 5. ročníku

V neděli 12. 11. se vydala třída čtvrťáků a páťáků do Prahy. Cílem výletu byla návštěva zábavného centra „Laser games“. Laser game je adrenalinová hra, která se částečně podobá paintballu, avšak zde neskončíte s modřinami a s barvami potřísněným oblečením. Je zaměřena na budování strategického myšlení, rozvoj komunikace a fyzických schopností. Celá hra probíhá v temném prostředí vybaveném tou nejmodernější technologií, kdy naráz může hrát 22 hráčů. Vše za doprovodu zvukových a světelných efektů, které vás na několik minut vytrhnou z reality a probudí ve vás bojovníky, kde nakonec vyhraje ten nejrychlejší a nejchytřejší.

Netradiční nedělní výlet dostali žáci od paní učitelky za odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Halloween

Na svátek Halloweenu se všechny děti velice těší. Od začátku října si připravují kostýmy na průvod, zdobí své domy a vyrábějí strašidla z dýní. Obec Mnetěš pořádá tuto akci každý rok. Zajišťuje dětem materiál na výrobu strašidel. Škola se těchto příprav také účastní a z dýní, které obdrží od obce, vyrábí strašidla. Na výrobě se podílí děti z MŠ i žáci ZŠ v hodinách pracovních činností a ve výtvarném kroužku. Poté jimi vyzdobí prostranství před školou a před obecním úřadem. Škoda jen, že letos někteří vandalové dýně zničili ještě před průvodem.

hr.gif, 673B

Vystoupení se psem

Ve středu 25. 10. jsme pro děti objednali program se cvičeným psem. Děti z MŠ a žáci I. třídy měli možnost shlédnout vystoupení vycvičeného psa, který je velice zaujal. Děti i paní učitelky byly velice mile překvapeny psími dovednostmi. Vystoupení mělo velký ohlas.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka na Říp

Termín výstupu na Říp jsme žákům letos předem nesdělovali, protože jsme čekali na příhodné počasí. Ve čtvrtek 12. 10. jsme po první vyučovací hodině vyrazili na Říp. Prověřili jsme tak zdatnost nových prvňáčků, kteří bez problémů vyšli až na vrchol hory. V turistické chatě jsme se občerstvili a s novými silami jsme vyrazili zpět do školy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kurzy bruslení

Dne 6. října jsme zahájili v ZŠ kurz bruslení. Po loňském úspěšném výcviku jsme se rozhodli bruslení zopakovat. Těší nás zájem rodičů, kteří ochotně pořídili svým dětem patřičnou výbavu a každý týden přispívají na vstupné a na dopravu.

Pro začátečníky máme k dispozici cvičné branky, kterých se přidržují a učí se tak prvním krokům na ledě. Žáci dělají velké pokroky a neustále se zdokonalují. Chlapci hrají mezi sebou hokej a dívky se pokouší o krasobruslení.

Bruslení se účastní i několik dětí z MŠ.

Dojížděním na stadión se žáci učí chovat v dopravních prostředcích, chodit v útvaru a pohybovat se ve městě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

Ještě v měsíci září pořádala obec „Vítání občánků“. Na přípravu vystoupení nebylo mnoho času, ale pro starší žáky nebyl problém připomenout si básně, které již přednášeli v minulosti. Na vystoupení zazněly i dvě flétny v podání našich žaček.

hr.gif, 673B

Varietní vystoupení se zvířátky

Hned druhý den nového školního roku jsme měli první kulturní vystoupení ve škole. Za dětmi k nám přijeli umělci se svými cvičenými zvířátky. Programy se zvířaty jsou u dětí velice oblíbené, a proto se ani ty nejmenší děti vůbec nebály, přestože si na MŠ teprve zvykají.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

První školní den

Nový školní rok 2017/2018 začal v pondělí 4. září. Pro nás je tento rok zvláštní tím, že máme poprvé ve škole 5 ročníků. Díky rozšířeným prostorám jsme si mohli dovolit zřídit ještě 5. ročník. Ve dvou učebnách se tak učí celkem 36 žáků. I. třídu navštěvují žáci 1., 2. a 3. ročníku. Ve II. třídě se vzdělávají žáci 4. a 5. ročníku.

Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnili všichni žáci, pedagogové, rodiče a samozřejmě starosta obce, který dětem kromě přání školních úspěchů, předal v upomínku na první školní den, krásnou knihu.

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, zsmsmnetes@seznam.cz