Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2017/2018:

Výlet MŠ do Bohušovic n/O

Také MŠ dostala za odměnu výlet do zábavného centra „Méďa Béďa“ v Bohušovicích n/L. Abychom zaplnili autobus, spojili jsme se opět s MŠ Vražkov a objednali si společnou dopravu. Všechny děti si výlet velmi užily, vydováděly se v různých prolézačkách, skluzavkách a sítích. Vzhledem k vyšší nemocnosti se výletu nemohly zúčastnit všechny děti. Doufejme, že na příští návštěvu zábavného centra pojedeme v plném počtu.

hr.gif, 673B

Výlet 4. a 5. ročníku

V neděli 12. 11. se vydala třída čtvrťáků a páťáků do Prahy. Cílem výletu byla návštěva zábavného centra „Laser games“. Laser game je adrenalinová hra, která se částečně podobá paintballu, avšak zde neskončíte s modřinami a s barvami potřísněným oblečením. Je zaměřena na budování strategického myšlení, rozvoj komunikace a fyzických schopností. Celá hra probíhá v temném prostředí vybaveném tou nejmodernější technologií, kdy naráz může hrát 22 hráčů. Vše za doprovodu zvukových a světelných efektů, které vás na několik minut vytrhnou z reality a probudí ve vás bojovníky, kde nakonec vyhraje ten nejrychlejší a nejchytřejší.

Netradiční nedělní výlet dostali žáci od paní učitelky za odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Halloween

Na svátek Halloweenu se všechny děti velice těší. Od začátku října si připravují kostýmy na průvod, zdobí své domy a vyrábějí strašidla z dýní. Obec Mnetěš pořádá tuto akci každý rok. Zajišťuje dětem materiál na výrobu strašidel. Škola se těchto příprav také účastní a z dýní, které obdrží od obce, vyrábí strašidla. Na výrobě se podílí děti z MŠ i žáci ZŠ v hodinách pracovních činností a ve výtvarném kroužku. Poté jimi vyzdobí prostranství před školou a před obecním úřadem. Škoda jen, že letos někteří vandalové dýně zničili ještě před průvodem.

hr.gif, 673B

Vystoupení se psem

Ve středu 25. 10. jsme pro děti objednali program se cvičeným psem. Děti z MŠ a žáci I. třídy měli možnost shlédnout vystoupení vycvičeného psa, který je velice zaujal. Děti i paní učitelky byly velice mile překvapeny psími dovednostmi. Vystoupení mělo velký ohlas.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka na Říp

Termín výstupu na Říp jsme žákům letos předem nesdělovali, protože jsme čekali na příhodné počasí. Ve čtvrtek 12. 10. jsme po první vyučovací hodině vyrazili na Říp. Prověřili jsme tak zdatnost nových prvňáčků, kteří bez problémů vyšli až na vrchol hory. V turistické chatě jsme se občerstvili a s novými silami jsme vyrazili zpět do školy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kurzy bruslení

Dne 6. října jsme zahájili v ZŠ kurz bruslení. Po loňském úspěšném výcviku jsme se rozhodli bruslení zopakovat. Těší nás zájem rodičů, kteří ochotně pořídili svým dětem patřičnou výbavu a každý týden přispívají na vstupné a na dopravu.

Pro začátečníky máme k dispozici cvičné branky, kterých se přidržují a učí se tak prvním krokům na ledě. Žáci dělají velké pokroky a neustále se zdokonalují. Chlapci hrají mezi sebou hokej a dívky se pokouší o krasobruslení.

Bruslení se účastní i několik dětí z MŠ.

Dojížděním na stadión se žáci učí chovat v dopravních prostředcích, chodit v útvaru a pohybovat se ve městě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

Ještě v měsíci září pořádala obec „Vítání občánků“. Na přípravu vystoupení nebylo mnoho času, ale pro starší žáky nebyl problém připomenout si básně, které již přednášeli v minulosti. Na vystoupení zazněly i dvě flétny v podání našich žaček.

hr.gif, 673B

Varietní vystoupení se zvířátky

Hned druhý den nového školního roku jsme měli první kulturní vystoupení ve škole. Za dětmi k nám přijeli umělci se svými cvičenými zvířátky. Programy se zvířaty jsou u dětí velice oblíbené, a proto se ani ty nejmenší děti vůbec nebály, přestože si na MŠ teprve zvykají.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

První školní den

Nový školní rok 2017/2018 začal v pondělí 4. září. Pro nás je tento rok zvláštní tím, že máme poprvé ve škole 5 ročníků. Díky rozšířeným prostorám jsme si mohli dovolit zřídit ještě 5. ročník. Ve dvou učebnách se tak učí celkem 36 žáků. I. třídu navštěvují žáci 1., 2. a 3. ročníku. Ve II. třídě se vzdělávají žáci 4. a 5. ročníku.

Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnili všichni žáci, pedagogové, rodiče a samozřejmě starosta obce, který dětem kromě přání školních úspěchů, předal v upomínku na první školní den, krásnou knihu.

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, zsmsmnetes@seznam.cz